What is / Vad är Commoflage?

Commoflage is the combination of the development of my first podcast ”Helt Perfekt Ajekt” and a kneejerk reaction to the fact that the podcast ”Bitar Till Kaffet” didn’t play C64 remixes.

My name is Henrik Andersson, I am 4X years old and grew up with a delightfully beige Commodore 64 and it’s sounds. For me the music still lives on, even if the games today mostly feel unplayable. I’ve always liked remixes, covers, mashups and other ways to vary music, and all the wonderful people who rework old SID tunes are creating an enormous treasure of music that I want to share with You here.

Comments, requests and death threats are gratefully received!

Commoflage är en kombination av utvecklingen av min andra podcast ”Helt Perfekt Ajekt” och en kneejerk-reaction på det faktum att ”Bitar Till Kaffet” inte spelar C64-remixar.

Mitt namn är Henrik Andersson, jag är 3X år och växte upp med en härligt beige Commodore 64 och dess ljud. För mig lever musiken fortfarande kvar, även om spelen idag oftast känns ospelbara. Jag har alltid gillat remixar, covers, mashups och andra sätt att variera musik på, och alla de underbara människor som bearbetar gamla SID-låtar skapar en enorm skatt av musik som jag vill delge Dig här.

Kommentarer, önskningar och dödshot emottages tacksamt!