Download

Ladda hem hela Commoflage-arkivet här medelst händig torrent.

För att inte betynga mitt webhotells trafiklimit så har jag skapat en torrent med alla avsnitt för enkel nedladdning.
80 svenska avsnitt (totalt 56 timmar), 10 engelska avsnitt (8 timmar) samt diverse extra material på totalt 6 GB.
Manövrera din torrentmjukvara till torrentfilen eller magnetlänken nedan!

Torrentfil
Magnetlänk

Saknar du ett torrentprogram så kan du knalla över till QBitTorrent (Windows, Mac, Linux) eller kanske µTorrent (Windows, Mac, Linux, Android).

And now in English:

Download the entire Commoflage archive here by way of handy torrent.

So as to not burden the data traffic limit of my website, I have created a torrent with all the episodes for simple downloading.
80 Swedish episodes (totalling 56 hours), 10 Engelska episodes (8 hours) plus an assortment of bonus materials, in total 6 GB.
Manouver your torrent application to the torrent file or magnet link below!

Torrent File
Magnet Link

If you are missing a torrent downloading application, you can waltz over to QBitTorrent (Windows, Mac, Linux) or perhaps µTorrent (Windows, Mac, Linux, Android).